Nyereményjáték szabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat

A Drywall Service Kft. továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban

(továbbiakban: Játék) kizárólag magyar állampolgár, természetes személy vehet részt

(továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a www.facebook.com/dwskft facebook oldalon posztolt

játékfelhívás lájkolása és hozzászólásban megadni, hogy kinek szeretné a posztban található

ajándékutalványt megnyerni. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és

Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék 2023. 12. 14-én indul, és 2023.12.19-ig tart. A Játék nyereménye: 1 db 20.000 Ft értékű

LIDL vásárlási utalvány.

A nyeremény sorsolására és eredményhirdetésére 2023.12.20 -án, a nyereményjáték lezárása

után kerül sor az alábbi oldalon: https://socialwinner.besocial.hu/?ref=facebooknyertes.

A Szervező az ajándék nyertesének nevét külön posztban közzéteszi a sorsolás napján a

www.facebook.com/dwskft facebook oldalon.

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 1 db nyertest húz ki. Amennyiben a Játékos a

Facebook üzenet/megjelölés formájában történő értesítésre 14 napon belül nem válaszol, a

nyereményjátékot lezártnak tekintjük.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a

jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából

eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át

nem váltható.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot. A

Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából

azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért,

a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a

Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és

engedélyezés nélkül felhasználhassa.

A begyűjtött adatokat a Drywall Service Kft. a játék lezárását követően nem használja fel. Az

adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy – amennyiben nem adja

meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat adatait vagy

amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való

kizárásához vezet; valamint – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést

ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud

eleget tenni.A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához,

kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja

fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a

Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve

együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook,

hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és

Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra